Δρομολογητής Wifi Openwrt

Ασύρματος δρομολογητής OpenWRT, 300mbps ασύρματος δρομολογητής, ασύρματος δρομολογητής Διαδικτύου.