Δρομολογητής WiFi πλέγματος

δρομολογητής δικτύων πλέγματος, ασύρματος δρομολογητής εγχώριου πλέγματος, διπλός δρομολογητής πλέγματος ζωνών.