Φορητός δρομολογητής δυναμικής ζώνης WiFi

δρομολογητής wifi 4g lte κινητός, 4g δρομολογητής ταξιδιού, lte κινητός δρομολογητής δυναμικής ζώνης.