Ασύρματη υπαίθρια CBE

υπαίθρια σημείο στο σημείο CBE, 5, 2.