δρομολογητής wifi για το σπίτι

δρομολογητής εγχώριων δικτύων, δρομολογητής wifi σπιτιών, ασύρματος δρομολογητής soho.